bestel nu Opbrengsten van Meedoen

Opbrengsten van Meedoen

Opbrengsten van Meedoen

Eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport

In 2006 stelden de ministeries van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Wonen, Wijken en Integratie (WWI) het programma ‘Meedoen alle jeugd door sport’ in. Het programma kende een looptijd tot en met 2010 en een investering van 70,5 miljoen euro. 538 verenigingen van negen bonden namen verspreid over elf gemeenten deel aan het programma.

Doel van ‘Meedoen’ was zoveel mogelijk (allochtone) jongeren, met name uit kansarme stadswijken, naar  sportverenigingen toe te leiden. Naast het vergroten van de sportdeelname onder jongeren – met speciale aandacht voor allochtone meisjes – werd het vergroten van de betrokkenheid van ouders beoogd.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het W.J.H. Mulier Instituut de opbrengsten van het programma in kaart gebracht. In deze rapportage zijn de bevindingen van de diverse evaluatie-studies opgetekend. De resultaten zijn overtuigend, maar laten ook zien dat er uitdagingen blijven bestaan voor de toekomst. Mede door ‘Meedoen’ wisten de betrokken bonden ruim 27.000 nieuwe (allochtone) jeudleden te werven, De symbolen lichten op, het snerpende geluid – zo kenmerkend voor deze – knalt uit de luidsprekers. gemiddeld 50 per deelnemende vereniging. Ook allochtone meisjes werden bereikt, maar de achterstand in clubsportdeelname blijft onder deze groep het grootst. De betrokkenheid van allochtone ouders groeide, maar blijft een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Verder heeft ‘Meedoen’ geleid tot een betere lokale samenwerking en sterkere sportverenigingen die meer naar buiten gericht zijn. Het programma biedt daarmee aanknopingspunten om te blijven investeren in burgers en verenigingen die willen meedoen.

Auteur: Remco Hoekman, Agnes Elling, Jan-Willem van der Roest en Fleur van Rens
Prijs: € 18,55 incl. btw / € 17,50 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-153-6
Omvang: 129 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Opbrengsten van Meedoen voor € 18,55 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES