adverteren

Lopend Vuur

Nederland in de top tien van sportlanden – dat is de ambitie van NOC*NSF. Om die ambitie te kunnen blijven verwezenlijken is het beleid van de nationale sportkoepel gericht op het creëren van optimale omstandigheden voor topsporters en topsportcoaches.

lopend_vuur_01_2016_coverNOC*NSF maakt zich sterk voor een professionele organisatie van de Nederlandse topsport, en houdt zich onder andere bezig met de marketing en de financiering van topsport.

Met Lopend Vuur informeert NOC*NSF de mensen die die ambitie moeten gaan waarmaken: de topsporters. Sinds kort verzorgt Arko Sports Media in nauwe samenwerking met de sportkoepel de totstandkoming van dit veelgelezen blad. Acht keer per jaar verhaalt Lopend Vuur over actuele ontwikkelingen en achtergronden op topsportgebied: van arbeidszaken, wetenschappelijke ontwikkelingen en sporttechnische programma’s tot speciale topsportvoorzieningen, opleidingen voor een carrière na de sport, nieuwe talenten, afzwaaiende sporters en oudgedienden.

Het is niet mogelijk om een abonnement te nemen op Lopend Vuur,
wel kunt u deze uitgave inzien op de website van NOC*NSF.

PUBLICATIES