Privacy verklaring

Arko Sports Media B.V. (ASM) en gelieerde ondernemingen respecteren uw privacy en stellen alles in het werk om deze te beschermen. Arko Sports Media publiceert deze privacyverklaring, zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt. Onze websites zijn zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen ASM op internet kunt bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Deze kennisgeving is beschikbaar via onze startpagina en via een koppeling onderaan elke webpagina van ASM.

ASM heeft de eigen privacymaatregelen afgestemd op de richtlijnen die gelden in de Europese Unie.

1. Sites waarvoor deze privacyverklaring geldt
Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan ASM eigenaar is en de aan ons gelieerde ondernemingen.

Koppelingen naar websites die niet van Arko Sports Media zijn
De ASM-websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website www.sportsmedia.nl. ASM heeft geen zeggenschap over die sites, noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Arko Sports Media. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van ASM. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen, voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan ASM. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

2. Type informatie die wordt verzameld
Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en de rapportage van verzamelde gegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. ASM gebruikt persoonsgegevens om uw behoeften en interesses in kaart te brengen, opdat wij u een betere service kunnen verlenen.

Op de ASM-websites kunt u producten of diensten bestellen, informatie opvragen, u abonneren op marketing- of ondersteuningsmateriaal, et cetera. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina’s, gebruiken wij om onze websites en diensten of communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en om onze producten en diensten te verbeteren.

Niet-persoonsgegevens
Niet-persoonsgegevens zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. ASM verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers onze websites gebruiken.

De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via ‘cookies’ of andere analysetechnologieën. Webpagina’s van www.sportsmedia.nl maken gebruik van ‘cookies’ en andere technologieën ten behoeve van gegevensanalyse en afstemming van de dienstverlening. ASM plaatst ook advertenties op websites van derden die mogelijk gebruikmaken van ‘cookies’. Lees voor meer informatie hierover het gedeelte “De manier waarop Arko Sports Media gebruikmaakt van ‘cookies’ op www.sportsmedia.nl en in advertenties van derden”.

3. Privacy van minderjarigen
Arko Sports Media stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. We raden ouders en voogden aan een actieve rol te spelen bij de online activiteiten en belangstelling van hun kinderen.

4. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
ASM gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen en bepaalde ASM-websites op maat te maken. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van Arko Sports Media. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie (zie gedeelte 7, “Uw voorkeuren voor privacy en opt-out”).

Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u aan ASM verstrekt via andere bronnen, zoals productregistratie, callcenters of openbare evenementen zoals beurzen of seminars.

Persoonsgegevens die aan ASM worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven over staats- of landsgrenzen ter consolidatie van gegevens, opslag of voor eenvoudiger beheer van klantgegevens.

Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de websites van Arko Sports Media en gelieerde bedrijven. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

5. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt?
Bij het bestellen van een product via onze websites wordt u gevraagd of u informatie wenst te ontvangen per post en/of per e-mail. ASM maakt klantgegevens beschikbaar voor alle business-entiteiten waarvan ASM eigenaar is, en voor bedrijven die namens ons werken, maar alleen op de manier die wordt beschreven in het gedeelte “De manier waarop uw gegevens worden gebruikt”.

Arko Sports Media sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten zoals wordt beschreven in het gedeelte “De manier waarop uw gegevens worden gebruikt”. Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens ASM ontvangen vertrouwelijk behandelen. Zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor ASM. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn.

6. Uw keuzes
Arko Sports Media geeft u de keuze of u een verscheidenheid aan informatie wilt ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze producten en diensten. U kunt zich abonneren op bepaalde informatie over specifieke producten en diensten en op algemene informatie over ASM. Algemene informatie van ASM is bijvoorbeeld informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of een uitnodiging om mee te doen aan marktonderzoek. Wij bieden u een keuze met betrekking tot de bezorging van algemene ASM-informatie via de post of e-mail. Raadpleeg sectie 7 voor instructies. Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw wensen. Deze optie geldt niet voor berichten die bedoeld zijn voor de afhandeling van bestellingen en contracten.

7. Uw voorkeuren voor privacy en opt-out
ASM gebruikt persoonsgegevens voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft. Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens ook gebruikt voor het versturen van informatie over speciale aanbiedingen, productinformatie en marketingmateriaal.

Als u geen informatie meer wilt ontvangen van ASM (zoals nieuwsbrieven per e-mail of productinformatie per post), stuur dan een e-mail naar sport@arko.nl en vermeld uw persoonsgegevens en voor welke informatie u zich wilt uitschrijven.

8. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
ASM streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om klantgegevens goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u online toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van Arko Sports Media zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke id’s.

9. Uw gegevens beveiligen
ASM stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Arko Sports Media beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

10. Wijzigingen in deze verklaring
Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van Arko Sports Media, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt ASM hiervan melding bij klanten die het betreft.

11. Contact opnemen met ons
Wij hechten veel waarde aan uw mening. Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar info@sportsmedia.nl

Juli 2010

PUBLICATIES