bestel nu Spelinzicht

Spelinzicht

Spelinzicht

Een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten

Het aandeel van spelsporten in onze bewegingscultuur is aanzienlijk. Ook op scholen gaat binnen het vak lichamelijke opvoeding veel onderwijstijd uit naar het beweegdomein spel. Bij het ontwerpen van deze lessen of spelactiviteiten speelt de visie op het leren en onderwijzen binnen dit specifieke beweegdomein een cruciale rol. In dit boek wordt de theoretisch onderbouwde speler- en spelgecentreerde visie Spelinzicht uiteengezet. Een visie op grond waarvan de professional een zinvolle en betekenisvolle spelleeromgeving kan creëren en zijn didactisch handelen kan verantwoorden.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op een theoretische verantwoording van de in deel twee uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Deze praktijkvoorbeelden zijn gecategoriseerd aan de hand van de grote ‘spelfamilies’ van de doelspelen, de terugslagspelen en de inblijf- en uitmaakspelen.

Spelinzicht is voornamelijk gericht op studenten van de lerarenopleidingen lichamelijke opvoeding (ALO’s) en docenten lichamelijke opvoeding. Het boek is ook bruikbaar voor andere, eventueel in opleiding zijnde, professionals in de wereld van sport en bewegen, zoals buurtsportcoaches,
combinatiefunctionarissen en trainers/coaches.

Auteur: Gwen Weeldenburg, Enrico Zondag & Frank de Kok
Prijs: € 39,95 incl. btw / € 37,67 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-72335-62-3
Aantal pagina’s: 512 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Spelinzicht voor € 39,95 incl. btw

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES