bestel nu Handboek bewegen en sport in het mbo

Handboek bewegen en sport in het mbo

Handboek bewegen en sport in het mbo

Sport en onderwijs kunnen maatschappelijk veel voor elkaar betekenen. Dit geldt zeker voor het middelbaar beroepsonderwijs omdat een actieve leefstijl voor deze groep jongeren van absolute meerwaarde is. In 2007 zijn dertien instellingen door de partners van de Alliantie School & Sport – OCW, NOC*NSF en VWS – gefaciliteerd om – door middel van een sprintpremie – hierin noodzakelijk stappen te ondernemen. De ervaringen van deze instellingen zijn gebundeld in dit handboek Bewegen en sport in het mbo.

De dertien scholen die in 2007 een sprintpremie ontvingen van de Alliantie School & Sport zijn: ROC Zadkine, Grafisch Lyceum Rotterdam, ROC Zeeland, ROC van Amsterdam, ROC Midden Nederland, ROC Flevoland, Deltion College, Landstede, ROC Nijmegen, ROC Aventus, ROC Rivor, ROC Ter AA en Leeuwenborgh Opleidingen.

Het Handboek Bewegen en sport in het mbo is bestemd voor colleges van bestuur, directieleden, medewerkers en docenten van mbo-instellingen die een herinvoering of uitbreiding van bewegen en sport binnen de opleidingen ambiëren of die hun inspanningen op dit gebied willen versnellen. Ook biedt het bestuurders en medewerkers van gemeenten inzicht in de kracht en betekenis van sportieve mbo-instellingen.

Het handboek vormt samen met de cd-rom een uniek naslagwerk voor gemeenten, mbo-instellingen en andere lokale partners die willen samenwerken met mbo-instellingen. Het handboek bevat documenten van mbo”s over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals:

  • de positionering van bewegen en sport op bestuurs- en managementniveau;
  • de ontwikkeling en verankering van bewegen en sport binnen burgerschapscompetenties;
  • het sportbureau als “spin in het web” en aanjager van bewegen en sport;
  • de ontwikkeling van een aantrekkelijk sportaanbod;
  • de ontwikkeling en verankering van topsport.

Deze documenten hebben in de praktijk van de betreffende mbo-instellingen hun waarde bewezen. De verwachting is dat ook voor anderen (bijvoorbeeld collega mbo-instellingen) deze informatie meerwaarde heeft.

Per hoofdstuk is tevens aangegeven welke documenten op de cd-rom te vinden zijn. Hierdoor ontstaat een veelheid aan ondersteuningsdocumenten die naar gelang uw eigen situatie het beste toepasbaar zijn.

Samensteller: Hans van Egdom
Prijs: € 26,45 incl. btw / € 24,95 excl. btw
  Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-050-8
Omvang: 112 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Handboek bewegen en sport in het mbo voor € 26,45 (incl. btw)

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES