bestel nu DOiT

DOiT

DOiT

Onderzoek wijst uit dat kinderen die op jonge leeftijd een ongezonde leefstijl hebben, deze vaak voortzetten op latere leeftijd. Een ongezonde leefstijl kan nare gevolgen hebben zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en overgewicht. Juist daarom is het belangrijk om op jonge leeftijd een gezonde leefstijl aan te leren. Een gezonde leefstijl betekent gezonde keuzes maken. Op de basisschool wordt alles voor kinderen beslist, maar nu de leerlingen op de middelbare school zitten, zijn er steeds meer verleidingen en moeten ze meer keuzes zelf maken. Het DOiT programma gaat ze hierbij helpen. DOiT is er in twee varianten.

DOiT-doelstelling
Het doel van de Dutch Obesity Intervention in Teenagers (DOiT) is universele preventie van overgewicht bij leerlingen vanaf twaalf jaar uit het voortgezet onderwijs. Meedoen aan DOiT leert de schoolgaande jongeren dat ze zelf de regie hebben om hun gedrag te veranderen. Belangrijk daarbij is dat de leerlingen steun ontvangen van hun directe omgeving, zoals vrienden, ouders en school.

DOiT-lespakket
Het lespakket bestaat uit twaalf ‘reguliere’ lessen (tijdens mentoruur/leefstijl/biologie), vier bewegingslessen en drie verdiepingslessen (optioneel), verdeeld over twee schooljaren. Het lespakket sluit aan op de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs en is hierdoor vervangend voor bestaande lessen over voeding en beweging. Docenten kunnen het lesprogramma zelfstandig uitvoeren en er een eigen draai aan geven. De DOiT-lessen zijn opgebouwd volgens een vaste en herkenbare structuur. De lessen zijn er op gericht dat leerlingen zich meer bewust worden van hun eet- en beweeggedrag. De lessen stimuleren leerlingen om een gedrag te veranderen en nieuw aangeleerd (gezonder)
gedrag vol te houden.

DOiT-effect
DOiT is tweemaal onderzocht op zijn effectiviteit en wat blijkt? DOiT werkt! Leerlingen die het DOiT-programma doorlopen hebben, hebben minder overgewicht, drinken minder frisdrank en besteden minder tijd aan tv-kijken en computeren.

DOiT-materialen
Het DOiT-programma bestaat uit lesmateriaal voor leerlingen, informatie voor ouders en materialen voor docenten. Daarnaast biedt www.doitproject.com aanvullende informatie. Docenten met leuke ideeën voor de DOiT-lessen kunnen deze op de website plaatsen. Zo kunnen ook docenten van andere scholen hiermee aan de slag.

Voor de leerlingen
Lesboeken
Eén voor het eerste en één voor het tweede leerjaar en beschikbaar in twee versies. Het is van belang om de lessen in de aangeboden volgorde en in hun geheel te behandelen. De lesboeken geven leerlingen informatie op een eigentijdse en begrijpelijke wijze. Door het gebruik van foto’s en voorbeelden uit het dagelijkse leven van jongeren is de lesstof aantrekkelijk gemaakt.

Leerlingtoolkit

  • eet- en beweegdagboek (CHECKiT);
  • stappenteller;
  • caloriewegwijzer.

Test met persoonlijk advies op de DOiT-website (TESTiT)

Voor de ouders
Ouderinformatieboekje
Ouders ontvangen een boekje met informatie over het DOiT-programma, gezond eten, eetmomenten, energiebalans, keuzes maken én adviezen voor de gedragsveranderingen waar de leerlingen mee aan de slag gaan. Het boekje bevat veel praktische tips en verwijzingen naar websites met meer informatie.

Ouderavond (optioneel)
Als afsluiting van een leerjaar DOiT kan er een ouderavond georganiseerd worden met als thema ‘gezonde leefstijl’. Het draaiboek is te downloaden van de website.

Voor de docenten
Docentenhandleiding
De docentenhandleiding geeft richtlijnen voor de lessen, achtergrondinformatie en gedetailleerde informatie over de werkwijze per les. Door de variatietips zijn de lessen aan te passen aan het niveau van de leerlingen en de
faciliteiten op school.

www.doitopschool.nl
De website geeft informatie voor leerlingen, docenten, ouders en medewerkers van ondersteunende organisaties. Het DOiT-materiaal is via de website te bestellen of te downloaden. Daarnaast staan er op de website praktijkvoorbeelden van de uitvoering van DOiT binnen een school of bepaalde regio.

Test je leefstijl
Testjeleefstijl.nu is in de eerste plaats een hulpmiddel voor leerlingen. Maar de online test levert ook belangrijke beleidsinformatie op voor de school. De gegevens van de individuele risicoprofielen worden – uiteraard volledig geanonimiseerd – verwerkt tot een gecombineerd schoolrisicoprofiel. Deze geautomatiseerde schoolspecifieke rapportage levert belangrijke managementinformatie voor het Gezonde School-beleid van uw school.

Meer informatie

De test

 

Bestel nu

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES