bestel nu Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding

Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding

Cover BeroepsprofielDe leraar lichamelijke opvoeding (LO) is de spil waar het om draait bij het goed leren bewegen van kinderen. Hij heeft daarmee een mooie, maar ook zeer verantwoordelijke taak. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen worden er hoge eisen gesteld aan zijn functioneren. De opleidingen leggen hiervoor de basis en de vakorganisatie geeft met het beroepsprofiel aan wat er van de leraar wordt verwacht.

In dit beroepsprofiel wordt eerst kort ingegaan op het nut en de noodzaak van een actueel beroepsprofiel. In de volgende hoofdstukken staat beschreven wat de uitgangspunten en inhoud van het beroep van leraar lichamelijke opvoeding zijn. Daarna zijn ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op het handelen van een leraar lichamelijke opvoeding. Tot slot worden de brede professionele basis en vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheden in dertig kenmerkende eisen geconcretiseerd.

Auteur: KVLO
Prijs: € 8,95 incl. btw / € 8,44 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-72335-66-1
Druk: Eerste druk, 2017
Omvang: 36 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Beroepsprofiel Leraar Lichamelijke Opvoeding voor € 8,95 incl. btw.

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES