bestel nu Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs – verkorte uitgave

Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs – verkorte uitgave

Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs – verkorte uitgave

Wat willen we kinderen leren in de lessen bewegingsonderwijs in het basisonderwijs en welke kwaliteit streven we daarbij na? Hoe geef je kinderen een brede introductie in de bewegingscultuur?

In deze verkorte uitgave van het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs worden twaalf leerlijnen uitgewerkt die een beeld geven van de manier waarop we kinderen bewegingsbekwaam maken. Per leeftijdsgroep worden tussendoelen voor alle twaalf de leerlijnen beschreven, waarmee de longitudinale ontwikkelingslijn van vier tot en met twaalf jaar zichtbaar wordt. Ook worden reguleringsdoelen geformuleerd, bijvoorbeeld over hulpverlenen en het maken van afspraken om gezamenlijk bewegen mogelijk te maken. De achterliggende uitgangspunten worden beschreven in een vakconcept. De basisinventarislijsten voor speellokaal en gymzaal completeren het geheel.

De verkorte uitgave van het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs geeft de lezer een beeld van wat er in het bewegingsonderwijs van alle groepen van de basisschool aan de orde kan komen.

Auteur: Chris Mooij
Prijs: € 27,50 incl. btw / € 25,94 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-72335-58-6
Omvang: 112 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs – verkorte uitgave voor € 27,50 (incl. btw)

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES