bestel nu Activo’s doen het anders, op maat en zeker na hun 50e!

Activo’s doen het anders, op maat en zeker na hun 50e!

Activo’s doen het anders, op maat en zeker na hun 50e!

Een praktische filosofie voor een fysiek en mentaal actieve leefstijlontwikkeling
Het boek Activo’s doen het anders, op maat en zeker na hun 50e! (2012) geeft zowel  in theorie als in praktijk de wegen en middelen aan om actief, gezond en zinvol te leven. Een instelling die vooral past bij de nieuwe generatie senioren, geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig. Actief leven betekent ondernemend, fysiek en mentaal actief zijn. Een leven lang. De kern is gevarieerd en veel bewegen of sporten en veel willen leren en ontwikkelen. Doseren, maatwerk en optimaal functioneren zijn hiermee verbonden.

De opvatting is dat deze nieuwe generatie senioren door hun (levens)ervaring ‘anders’ leeft en ‘anders’ ouder wil en zal worden, dan de generatie voor en na haar. Zo wil ze bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig, optimaal en op maat blijven sporten. Het is bovendien gemiddeld de best opgeleide generatie, die geleerd heeft zelfstandig haar weg te zoeken. Velen van hen hebben nu de behoefte het samenwerkend leren en ontwikkelen in specifieke vijftig plus clubs of netwerken, verder vorm en inhoud te geven. Daarvoor zijn uitdagende of activerende omgevingen nodig die we zelf kunnen creëren.

Dit boek is een vervolg op Sport op Maat (2010) waarin het zelfstandig, zelfsturend en zelfregelend sporten, meer op maat en optimaal samen kan worden gerealiseerd. Onmisbaar voor coördinatoren, kartrekkers en deelnemers die in 50 sportclubs actief willen zijn. Het gaat om de doelgroep die vooral recreatief, onderling en belevingsgericht wil sporten met daarbij ook een wedstrijdje.

Beide boeken gaan uit van een generatie die meer solidair met elkaar wil zijn in de zin van het samen doen, het elkaar helpen of coachen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het zelf opzetten van of deelnemen aan leeftijdscategorie gebonden sportclubs, studie- of ontwikkelclubs en culturele clubs.

Auteur: Dr. Edwin Timmers
Prijs: € 26,45 incl. btw / € 24,95 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-185-7
Omvang: 224 pagina’s

Sport op maat

SPORT OP MAAT (2010)
Handreikingen voor een fysiek en mentaal actieve leefstijl van je 35e tot je 100e
De mens is van nature op spelen of sporten, leren en ontwikkelen ingesteld. Het zijn aspecten van een actieve leefstijl. Dat betekent dat je ondernemend en initiatiefrijk bent, je dagelijks met vele gevarieerde zaken bezig bent en onder andere veel tijd aan het sporten besteed. Maar omstreeks je 35e ontstaat vaak een eerste noodzakelijke bezinning op wat je op sportgebied aan het doen bent en hoe je dat doet. Het sportaanbod en de sportbeleving blijkt niet altijd op je mogelijkheden en interesses aan te sluiten. In de verschillende leeftijdsfasen verschuift bij de meesten de instelling van meer prestatiegericht naar meer belevingsgericht.

In dit boek wordt theorie en praktijk gecombineerd en is er veel aandacht voor het sporten in de verschillende leeftijdsfasen. Hoe kun je het sporten in die verschillende leeftijdsfasen zelf organiseren, optimaal en op maat én achtereenvolgens kunt beleven, leren en ontwikkelen?

Dr. Edwin Timmers (1944) was vakleraar Lichamelijke Opvoeding; opleider, directeur en onderwijsontwikkelaar aan de voormalige Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen. Hij is onderwijskundige en vak-/sportdidacticus. In 2008 richtte hij OldAction op. Een groep oud-vakleraren LO en oud-opleiders van ALO’s promoot de actieve leefstijl van vooral vijftig-vijfenvijftig plussers. Zie de site www.oldaction.nl

Auteur: Dr. Edwin Timmers
Prijs: € 25,79 incl. btw / € 24,50 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-132-1
Omvang: 184 pagina’s


OLDACTION
Is een club van vrijwilligers waaronder oud vakleraren lichamelijke opvoeding, oud opleiders van voormalige Academies voor Lichamelijke Opvoeding en ervaren sporttrainer-coaches. Ze bevordert en ondersteunt de wens van vijftig plussers om gevarieerd, optimaal en op maat te sporten en op vele gebieden te leren en ontwikkelen. Het vormt de kern van een fysiek en mentaal actieve, gezonde en zinvolle leefstijl die kenmerkend is voor een groot deel van de nieuwe generatie senioren (geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig). Een leefstijl waarmee je ook ‘midden in de samenleving’ kunt (blijven) staan.

De verantwoording hiervan is in de twee hiervoor genoemde publicaties beschreven: Sport op Maat (2010) en Activo’s doen het anders, op maat en zeker na hun vijftigste (2012). Het zijn publicaties die voor de ontwikkelaars-onderzoekers een leidraad vormen, maar ook voor coördinatoren en kartrekkers. Ontwikkelingen op basis hiervan zijn te vinden op de site www.oldaction.nl.

OLDACTION is inmiddels een omvangrijke club van vooral lokaal werkende ontwikkelaars-onderzoekers c.q. coördinatoren en kartrekkers van 50 clubs. Doordat ze hun ervaringen met elkaar delen ontstaat een continue ontwikkeling in opzet en aanpak van seniorensport en actieve leefstijlontwikkeling. Een handleiding voor de opzet en aanpak van 50 clubs door een coördinator op lokaal niveau en cursussen-op-maat zijn als (eventueel ook begeleide) zelfstudie toe te passen door MBO en HBO opgeleiden op het gebied van lichamelijke opvoeding en sport.

De site functioneert als kennis- of ervaringsbank en wordt regelmatig bijgewerkt. Van 2009 tot en met medio 2013 is een lokaal ontwikkelingsonderzoek uitgevoerd. Opzet en resultaten van de vijftig plus sport- en studie- of ontwikkelclubs is eveneens op de site te vinden.

De nieuwe generatie senioren, geboren in de jaren veertig, vijftig en begin zestig, heeft de sport in de loop van de tijd sterk zien veranderen en staat daar anders tegenover dan de generatie voor haar. Er zijn veel meer sportvormen ontstaan en het sporten zelf is competitief-wedstrijdgericht of recreatief-belevingsgericht te beoefenen. Sporten kun je nu in principe een leven lang doen (mits…).

Gevorderde sporters kunnen in sportverenigingsverband aan veteranensport blijven doen. Voor velen is dat niet mogelijk en zijn (private of) specifieke sportclubs binnen of buiten verenigingsverband nodig. Voor beide groepen geldt: ga onderling en op maat sporten. Pas regels aan de eigen mogelijkheden en die van de groep aan. Ga sporten in groepen van beginners en gevorderden, mannen en vrouwen, met veel en weinig conditie en van zowel gezonde als sporters met fysieke beperkingen. Meer gevarieerd optimaal sporten op maat leer en ontwikkel je zelfstandig (met hulp van een kartrekker) en samen met anderen.

 

Bestel nu

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES