Congressen

Uw congres in opdracht?

Arko Sports Media beschikt over een eigen professioneel congresbureau, dat voor u een congres, studiereis of andere bijeenkomst kan organiseren. Het congresbureau bestaat uit ervaren projectmanagers en congresassistenten en heeft alle expertise in huis op het gebied van inhoudelijke opzet, conceptontwikkeling, logistieke ondersteuning, registratie van deelnemers en uitvoering op de bijeenkomst zelf. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever wordt een dienstenpakket op maat samengesteld, dat het bereiken van de doelstellingen mogelijk maakt.

Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

A. inhoudelijk advies en vormontwikkeling;
B. logistieke ondersteuning;
C. marktbenadering en mailingtraject;
D. registratie van gasten met bevestiging, facturering en incassering;
E. uitvoering tijdens de bijeenkomst.

Dus beleeft uw organisatie binnenkort een jubileum, publiceert u op korte termijn onderzoeksresultaten of wilt u een samenzijn met uw relaties, schakel dan Arko Sports Media in om dit via een inhoudelijke bijeenkomst onder de aandacht te brengen. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de vele mogelijkheden en kosten!

In company?

Wilt u één van de door Arko Sports Media aangeboden cursussen of leergangen door meerdere van uw medewerkers laten bezoeken? Dan is het wellicht aantrekkelijk om deze cursus bij u op kantoor te laten verzorgen. Voordelen zijn dat specifieke vragen en problemen binnen de organisatie aan bod kunnen komen, dat het op een door u bepaalde locatie kan plaatsvinden (minder reistijd en reiskosten) en dat de inhoud van de cursus en groepsgrootte volledig wordt afgestemd op uw wensen. U krijgt derhalve een cursus op maat! Bovendien kunnen de deelnemers de gezamenlijk opgedane kennis onderling verder uitwisselen en in de dagelijkse organisatie steeds met elkaar blijven delen. Graag vertellen wij u meer over de diverse opties!

Voor een overzicht van het actuele aanbod van congressen, cursussen, leergangen en studiereizen gaat u naar www.sportsmedia.nl/bijeenkomsten.

Congressecretariaat

Arko Conferences
Edisonbaan 14-F
3439 MN  Nieuwegein
T. 030 707 30 70
F. 030 605 26 18
E. conferences@sportsmedia.nl
I. www.sportsmedia.nl/bijeenkomsten

PUBLICATIES