bestel nu Vrouwen in zicht

Vrouwen in zicht

Vrouwen in zicht

Over de positie van vrouwen en mannen in sportbestuursfuncties

Inge Claringbould

Sport wordt beoefend door mannen en vrouwen. Sportorganisaties,die de sportbeoefening mede mogelijk maken, worden echter voornamelijk door mannen bestuurd. Met name in de landelijke en internationale sportorganisaties is het aandeel vrouwen in de besturen laag. Vrouwen in zicht laat ontwikkelingen zien in het aandeel vrouwen in (hogere) sportbestuursfuncties en geeft weer hoe mannelijke en vrouwelijke bestuurders denken over de invulling van hun functie.

Dit boek wil inzicht geven in hoe we (vaak onbewust) betekenis geven aan mannelijkheid en vrouwelijkheid en hoe dit van invloed kan zijn op posities die mannen en vrouwen in sportbesturen innemen. Vragen die in dit boek aan de orde komen zijn: Hoeveel mannen en vrouwen zetten zich in als vrijwilliger in de sport en in welke functies? Wat is er tot nu toe gedaan om de aantallen vrouwen in sportbesturen te vergroten? Is er beleid gevoerd? Zijn de werving- en selectiemethoden van bondsbesturen van invloed op de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in deze besturen? Hoe wordt betekenis gegeven aan vrouwelijkheid en mannelijkheid in besturen en hoe wordt vervolgens geprobeerd om hier verandering in aan te brengen?

Inge Claringbould werkt als docent aan de Universiteit Utrecht bij de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hier is zij met name betrokken bij de masteropleiding Sportbestuur en Sportmanagement. Haar onderzoek heeft ze uitgevoerd bij en in samenwerking met het Mulier Instituut. Eerder publiceerde ze, samen met Agnes Elling, onder andere het boek Heldinnen in de sport. Portretten van vrouwelijke topsporters, trainers en bestuurders.

Auteur: Inge Claringbould
Prijs: € 22,95 incl. btw / € 21,65 excl. btw
  Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-015-7
Omvang: 132 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Vrouwen in zicht voor € 22,95 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES