Studiereis Gezonde School Denemarken 2017

17 - 21 september 2017
meer_info

De Studiereis Gezonde School Denemarken 2017 is VOL! We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om de aantallen te verhogen. Wenst u een plek op de wachtlijst? Mail dan naar conferences@sportsmedia.nl

In 2017 is in het kader van de activiteiten van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl een studiereis gepland, dit keer naar Denemarken. Deze studiereis heeft Denemarken als bestemming omdat dit land een goed voorbeeld biedt van het integreren van het thema ‘gezondheid en welzijn’ in het onderwijs. Via bezoeken aan Deense onderwijs- en sportorganisaties en gesprekken met Deense collega’s vindt een actieve uitwisseling van kennis en ervaringen plaats. Eerdere studiereizen hebben duidelijk hun meerwaarde aangetoond; deelnemers gaven aan vol nieuwe inzichten en inspiratie huiswaarts te keren. Hieronder treft u de achtergronden en enkele kerncijfers van het Deense onderwijssysteem aan:

Onderwijs in Denemarken
Onderwijs is verplicht in Denemarken voor iedereen in de leeftijd tussen 6-7 en 16 jaar en is wettelijk vastgelegd. Er zijn 1868 Folkeskole (basis en onderbouw VO), 139 VO bovenbouw en MBO, 7 HBO en 20 universiteiten. Verder zijn er kindergartens en preschool vanaf 5 jaar. De Folkeskole biedt 9 jaar basiseducatie in een divers aantal vakken. In schooljaar 2014-2015 is een onderwijshervorming ingevoerd, met een overgang van ‘teaching goals’ naar ‘learning goals’, en verder een focus op meer bewegen, elke dag minimaal 45 minuten. Daarnaast is er een langere en meer diverse schooldag ingevoerd met meer en beter onderwijs en leren (van 08.00 tot 15.30). De hervorming is bedoeld om gezondheid en welzijn van de leerlingen te bevorderen. Gezondheidseducatie is geen apart vak, maar geïntegreerd in de andere vakken. Het ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de wetgeving, de gemeenten voor de uitvoering van de wet.

Gezonde School in Denemarken
Gezonde school in Denemarken is op lokaal en regionaal niveau georganiseerd. De coördinatie is in handen van het Deens centrum voor gezondheidsbevordering in Haderslev, aan de University College South Denmark. Er wordt in Denemarken veel onderzoek gedaan rond competenties van leerlingen, ook op het terrein van gezondheid, en ‘action competence’. Er wordt ook gewerkt met ‘supporting teaching’. Hierbij is ruimte voor meer differentiatie, beweging, huiswerkclubs en ondersteunende leeractiviteiten. In het curriculum zijn 4 lesuren per week met ruimte voor praktijk-gebaseerde lessen, zoals koken op school. Er wordt ook veel met ‘open school’ gewerkt samen met sportclubs en culturele organisaties.
Er zijn veel interessante en voor Nederland relevante praktijkvoorbeelden van gezonde scholen op alle niveaus, inclusief lerarenopleidingen en universiteiten. Het Ministerie van Onderwijs is nauw betrokken bij gezonde school. Ook is er veel interessant en innovatief onderzoek rond gezondheid, competenties en gezondheidsthema’s zoals welbevinden, voeding en beweging, relaties en seksualiteit. Beleidsmatig is Denemarken vergelijkbaar met Nederland gezien de sterke decentralisatie en inrichting van het onderwijs.

Doelgroep
Bestuurders, directeuren en docenten vanuit het gehele onderwijs, beleidsmedewerkers van gemeenten, vertegenwoordigers van intermediaire organisaties op het gebied van onderwijs & gezondheid.

Schermafbeelding 2017-01-24 om 13.34.41

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES