bestel nu SportersMonitor 2008

SportersMonitor 2008

SportersMonitor 2008

Een beschrijving van actuele sportissues

De SportersMonitor is een grootschalige tweejaarlijkse monitor onder de Nederlandse bevolking naar een breed spectrum van sportbetrokkenheid en visies op sport. Het accent ligt op de achtergronden van sportgedrag, motieven om (niet) te sporten of vrijwilligerswerk te verrichten en de sociale en maatschappelijke betekenissen van sport.

De uitkomsten van de SporterMonitor 2008 laten onder meer zien dat de Nederlandse bevolking de maatschappelijke betekenis van sport en sportverenigingen onderschrijft. Vooral als het gaat om het nut van sport voor de opvoeding van kinderen en de functie van sportverenigingen voor de sociale samenhang. Een forse minderheid vindt echter ook dat sportclubs te weinig toegankelijk zijn qua trainingsmogelijkheden. Geld voor topsport mag volgens de bevolking niet ten koste gaan van de breedtesport Eén op de drie Nederlanders ondersteunt de ambitie om de spelen naar Nederland te halen (nog) niet. Verenigingssporters blijken niet alleen meer prestatiegericht, maar ook meer intrinsiek en sociaal gemotiveerd dan abonnees van commerciële centra. Hun lidmaatschapsintenties zijn echter even loyaal en ze zijn even tevreden over de voorzieningen. Beleidsmakers gericht op het in beweging krijgen van nietsporters hebben te maken met een negatieve sportattitude onder een groot deel van de – vooral oudere – niet-sportersdie onder geen voorwaarde van plan zijn te gaan sporten. Tevens blijkt de interesse om een functie als scheidsrechter te vervullen niet veel kleiner dan voor het uitoefenen van andere kaderfuncties. De resultaten bieden beleidsmakers in ieder geval volop aanknopingsmogelijkheden voor nieuwe charme-offensieven vanuit de sport.

Auteur: Remko van den Dool, Agnes Elling en Remco Hoekman
Prijs: € 25,97 incl. btw / € 24,50 excl. btw
  Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-107-9
Omvang: 124 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van SportersMonitor 2008 voor € 25,97 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES