bestel nu Spelregels voor buiten de lijnen

Spelregels voor buiten de lijnen

Spelregels voor buiten de lijnen

Over de invloed van Europa op de sportsector

Met de steeds grotere rol die Europa in onze maatschappij speelt, heeft ook de sport de komende jaren te maken met een toenemende invloed vanuit Brussel. Sporters en bestuurders, werkgevers en werknemers; iedereen in de sport heeft of krijgt op enige wijze te maken met Europese wetten en regels. Spelregels voor buiten de lijnen wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over de invloed van Europa op de sportsector.

In het eerste hoofdstuk wordt de Europese bemoeienis met sport in een breder perspectief geplaatst. We schetsen kort langs welke lijnen deze invloed loopt en welke ontwikkelingen ertoe bijdragen dat de Europese invloed op de sportwereld de komende jaren verder zal toenemen. Hoofdstuk 2 bevat elementaire informatie over de geschiedenis en werking van Europa. In hoofdstukken 3 en 4 staat het Europese sportbeleid centraal. De hoofdstukken 5 tot en met 7 gaan over de invloed die Europa uitoefent op de sportwereld vanuit andere beleidsterreinen dan de sport. Aan het eind van elk hoofdstuk is een aantal opdrachten opgenomen. Deze stimuleren je met de besproken materie aan de slag te gaan en deze daardoor nog beter te doorgronden.

Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in het kader van het Europafonds. De onderstaande partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze uitgave, die is uitgevoerd in opdracht van de WOS.

Prijs: € 19,95 incl. btw / € 18,82 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-138-3
Omvang: 80 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Spelregels voor buiten de lijnen voor € 19,95 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES