bestel nu Sneller Hoger Sterker Beter

Sneller Hoger Sterker Beter

Sneller Hoger Sterker Beter

In de sport voltrekt zich al enkele jaren een geleidelijke cultuuromslag. Het sportbeleid van overheden en sportorganisaties is steeds minder gericht op stimulering van de vraag naar sport en steeds meer op kwaliteitsverbetering van het aanbod. De sport heeft zich in enkele decennia van een seller’s market ontwikkeld tot een buyer’s market, waarin de verwachtingen van de klant ‘de dienst uitmaken’. Er is in groeiende mate sprake van een ‘sportmarkt’, waarop verschillende aanbieders van sportmogelijkheden dingen naar de gunst van de sportklant. Op die markt wordt de kwaliteit van het dienstenaanbod van doorslaggevend belang. Het is dan ook niet vreemd dat allerlei organisaties op sportgebied de afgelopen jaren initiatieven hebben genomen om de kwaliteit van het sportaanbod systematisch en beleidsmatig te verbeteren.

Ook de verwachtingen van andere partijen, zoals overheden, bedrijven en media, ten opzichte van sport veranderen. De overheden verwachten bijvoorbeeld dat sport een bijdrage kan leveren aan het verminderen of oplossen van bredere maatschappelijke problemen. Op dit front wordt eveneens steeds nadrukkelijker kwaliteit verlangd. Met alle ontluikende aandacht voor kwaliteitszorg en -management begeeft de sportwereld zich op een pad dat al door tal van andere sectoren wordt bewandeld.

In de sportwereld wordt niet meer alleen het olympische motto Citius Altius Fortius nagestreefd, maar ook een ‘betere sport’. Wat wordt daaronder verstaan en hoe wordt dat gedaan? Hoe kan de kwaliteit van sport worden omschreven en welke inspanningen doen de betrokkenen om die meetbaar te maken en te verbeteren? Dit boek geeft een analyse van het kwaliteitsbeleid in de sport, zoals dat zich heeft ontwikkeld tot de huidige situatie, anno 2004. En het plaatst de initiatieven in het perspectief van de aanpak van kwaliteitsbeleid in andere sectoren. Het boek beoogt daarmee een oriëntatiemiddel te zijn voor iedereen die zich bezig gaat houden met kwaliteitsbevordering in de sport.

Auteur: Jo Lucassen, Maarten van Bottenburg en Jo Van Hoecke
Prijs: € 25,97 incl. btw / € 24,50 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-036-2
Omvang: 248 pagina’s
Bijzonderheden: Geheel geactualiseerde derde druk. Dit onderzoek in het kader van het programma ‘Kwaliteiten van Sport’ werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Sneller Hoger Sterker Beter voor € 25,97 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES