bestel nu (On)beperkt sportief

(On)beperkt sportief

(On)beperkt sportief

Monitor sportdeelname van mensen met een handicap 2008

De gehandicaptensport staat volop in de belangstelling. Sport en bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid van gehandicapten, maar kan ook bijdragen aan hun maatschappelijke integratie. Alleen al daarom is het een goede zaak als de sportdeelname onder deze doelgroep toeneemt. Konden gehandicapten vroeger alleen terecht bij speciale sportverenigingen, tegenwoordig is er meer keus. Ook reguliere sportverenigingen en andere sportaanbieders, zoals fitnesscentra, staan steeds meer open voor deze doelgroep. Dit heeft alles te maken met een veranderde kijk van de samenleving op mensen met een handicap. Volwaardige participatie van gehandicapten aan het maatschappelijk leven in al zijn facetten (van wonen en werken tot recreëren) is het streven. Het lijkt een gewonnen zaak, mede gezien de hoge kijkcijfers tijdens de Paralympische Spelen van 2008, maar is dat ook zo? Het beeld bestaat dat de sportdeelname van gehandicapten behoorlijk achterloopt bij de sportdeelname van niet-gehandicapten. En dat serieuze maatregelen nodig blijven om de sportmogelijkheden voor gehandicapten te vergroten. Betrouwbare gegevens over de sportdeelname van gehandicapten ontbraken echter tot nu toe.

(On)beperkt sportief – monitor sportdeelname van mensen met een handicap 2008 geeft een uitgebreid en actueel beeld van de sportdeelname van zowel lichamelijk gehandicapten (motorisch, visueel en auditief) als verstandelijk gehandicapten (volwassenen en kinderen). Verschillen tussen mensen met en zonder handicap worden inzichtelijk gemaakt. Bovendien geeft het onderzoek een nadere verklaring van de achtergronden van die verschillen en aangrijpingspunten om de sportdeelname van gehandicapten te stimuleren.

Auteur: Caroline van Lindert, Marcia de Jong en Remko van den Dool
Prijs: € 79,50 incl. btw / € 75,- excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-079-9
Omvang: 292 pagina’s

Ook interessant:

(On)beperkt sportief 2013

Monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap

 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van (On)beperkt sportief voor € 79,50 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES