bestel nu (On)beperkt sportief 2013

(On)beperkt sportief 2013

(On)beperkt sportief 2013

Monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap

Sport en bewegen is niet alleen goed vanuit gezondheidsperspectief, maar kan ook bijdragen aan de maatschappelijke integratie van mensen met een handicap. Het stimuleren van sport en bewegen voor mensen met een handicap wordt meer dan voorheen gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende spelers. Het thema sport en bewegen lijkt dan ook een plek te hebben gekregen op de beleidsagenda.

Deze monitor maakt inzichtelijk dat in de afgelopen jaren veel vooruitgang is geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen van mensen met een handicap. Voor een aantal doelgroepen is een voorzichtige toename zichtbaar in het aantal mensen dat deelneemt aan sport en bewegen. Ten opzichte van mensen zonder handicap blijft de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap achter. Het in eerder onderzoek geconstateerde verschil blijft bestaan.

De onderzoekers doen concrete aanbevelingen om de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap te stimuleren en te vergroten. Een gedeelte van de mensen met een handicap wordt tot nu toe nog onvoldoende bereikt. Een mooie uitdaging voor de toekomst is dan ook het investeren in de samenwerking met nieuwe en bestaande
vindplaatsen.

Deze uitgave van (On)beperkt sportief brengt de actuele stand van zaken wat betreft sporten en bewegen van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap, maar ook van leerlingen in het speciaal onderwijs, in beeld. Hiermee is het rapport een vervolg op de monitor uit 2008 en wordt teruggeblikt op de belangrijkste veranderingen in de afgelopen vijf jaar.

De monitor (On)beperkt sportief 2013 is in opdracht van Stichting Onbeperkt Sportief uitgevoerd door het Mulier Instituut met financiële ondersteuning van het Ministerie van VWS.

Auteur: Anneke von Heijden, Remko van den Dool, Caroline van Lindert, Koen Breedveld
Prijs: € 63,60 incl. btw / € 60,- excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-258-8
Omvang: 280 pagina’s

Ook interessant:

(On)beperkt sportief

Monitor sportdeelname van mensen met een handicap 2008

 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van (On)beperkt sportief 2013 voor € 63,60 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES