bestel nu Fit for life: (on)bereikbaar doel?

Fit for life: (on)bereikbaar doel?

Fit for life: (on)bereikbaar doel?

Quick scan sport, bewegen en ouderen 2009

Nederland vergrijst. Naar verwachting telt Nederland in 2040 4,5 miljoen mensen van 65 jaar en ouder, een toename van 2 miljoen ten opzichte van het huidige aantal. Ouderen vormen daarmee een steeds belangrijkere doelgroep voor sportaanbieders. Ook voor beleidsmakers vormen ouderen een interessante doelgroep. Met de vergrijzing neemt ook het beroep op de gezondheidszorg toe. Ouderen stimuleren om te (blijven) bewegen is één van de belangrijkste strategieën om de kosten voor de gezondheidszorg binnen de perken te houden en de kwaliteit van het leven te verhogen.

In deze quick scan geven het W.J.H. Mulier Instituut en TNO Kwaliteit van Leven de actuele stand van zaken weer rond het thema sporten en bewegen van ouderen. Voor het onderzoek werd geput uit de talloze databestanden die beide instituten rijk zijn, alsmede uit gegevens van onder meer het SCP en het CBS. Ouderen blijken steeds vaker aan sport te doen en te bewegen. Toch sporten en bewegen grote groepen ouderen nog niet of onvoldoende. Voor zover ouderen sportief actief zijn, zijn ze dat naar verhouding nog weinig in de context van een sportvereniging. In de quick scan wordt uiteengezet wat daarvan de achtergronden zijn, en wat belangrijke factoren zijn om ouderen te stimuleren wel te sporten en te bewegen, in verenigingsverband of daarbuiten. Daarmee bevat de quick scan onmisbare informatie voor al diegenen die zich realiseren dat het sporten en bewegen van ouderen de aankomende jaren een steeds belangrijker beleidsthema zal worden.

Auteur: Caroline van Lindert
Prijs: € 15,90 incl. btw / € 15,- excl. btw
  Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-119-2
Omvang: 90 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Fit for life: (on)bereikbaar doel? voor € 15,90 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES