bestel nu Evaluatie Topsport Talentscholen

Evaluatie Topsport Talentscholen

Evaluatie Topsport Talentscholen

Op dit moment bestaan in Nederland 29 Topsport Talentscholen (voorheen LOOT-scholen) met ruim 3.500 LOOT-leerlingen. Deze scholen bieden hun topsportleerlingen faciliteiten om het volgen van onderwijs beter te kunnen combineren met het beoefenen van topsport. In de twintig jaar dat deze scholen bestaan, hebben ook andere scholen hun werkwijze steeds meer afgestemd op maatschappelijke ontwikkelingen in de topsport. Ongeveer twee op de vijf topsporttalenten kiezen voor een Topsport Talentschool.

Het voorliggende onderzoek richt zich primair op de vraag of topsporttalenten op Topsport Talentscholen het beter doen in de combinatie sport en onderwijs dan topsporttalenten op andere schooltypen. Daarnaast is de vraag in hoeverre Topsport Talentscholen de schoolprestaties en het beweeggedrag van de ‘reguliere’ leerlingen (zonder een offi ciële talentenstatus van NOC*NSF) beïnvloeden.

Het onderzoek laat zien dat talenten die voor een Topsport Talentschool kiezen meer trainen dan de talenten op een reguliere school. De talenten verwelkomen de mogelijkheden om school en sportbeoefening beter te kunnen combineren. Tot aanwijsbaar meer talenten die de top halen, leidt dit (nog) niet, hetgeen vermoedelijk samenhangt met een oververtegenwoordiging van bepaalde takken van sport op Topsport Talentscholen (zoals turnen en tennis). De schoolmotivatie onder de topsporttalenten ligt op de Topsport Talentscholen wat lager, hetgeen aandacht behoeft.

Het onderzoek is door het Mulier Instituut uitgevoerd in opdracht van de Stichting LOOT en is gefinancierd door het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs.

Prijs: € 31,27 incl. btw / € 29,50 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-217-5
Omvang: 240 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Evaluatie Topsport Talentscholen voor € 31,27 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES