bestel nu De ondernemende overheid in de sport

De ondernemende overheid in de sport

De ondernemende overheid in de sport

Publiek ondernemerschap en new public management in de lokale sportsector

Verzelfstandigen of niet? Deze vraag houdt de sportsector van veel gemeenten bezig. Verzelfstandiging, bijvoorbeeld in de vorm van sportbedrijven, zou kunnen leiden tot meer marktgerichtheid en meer efficiency waardoor beter kan worden aangesloten bij de veranderingen in de sportwereld: de overheid als publieke ondernemer. Daarnaast, zo is de gedachte, kan de overheid bij verzelfstandiging zich beter richten op haar kerntaken.

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de vraag of dit ook zo werkt. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan deze kennislacune. Gekeken wordt naar de motieven, de processen en deeffecten van het oprichten van sportbedrijven en naar de mate waarin publiek ondernemerschap vorm heeft gekregen. Deze kennis is relevant voor gemeenten die een verzelfstandigingsproces hebben doorlopen én voor gemeenten die verzelfstandiging binnen de sportsector overwegen.

Auteur: Mark van den Heuvel en Jacco van Sterkenburg
Prijs: € 13,25 incl. btw / € 12,50 excl. btw
  Genoemde prijzen zijn exclusief
verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-060-7
Omvang: 53 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van De ondernemende overheid in de sport voor € 13,25 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES