bestel nu Brancherapport Sportevenementen in Nederland

Brancherapport Sportevenementen in Nederland

Brancherapport Sportevenementen in Nederland

Sportevenementen zijn doorgedrongen tot de haarvaten van de Nederlandse samenleving. Jaarlijks vinden er in ons land duizenden sportevenementen plaats die tezamen miljoenen Nederlanders op de been brengen. Sportevenementen waar hordes toeschouwers zich verzamelen langs dranghekken, op tribunes en achter kalklijnen. Evenementen waar soms tienduizenden deelnemers aan meedoen en die binnen luttele uren ‘uitverkocht’ kunnen zijn. Miljoenen Nederlanders die zich voor de buis nestelen tijdens grote sportevenementen, met name als landgenoten er hun opwachting maken.

Steeds meer worden sportevenementen bezien in het licht van de maatschappelijke en politieke doelen die ze kunnen dienen. Overheden zetten in op sportevenementen vanwege de economische en maatschappelijke spin-off. Met evenementen wordt gepoogd steden op de kaart te zetten, sportdeelname te stimuleren, de economie een impuls te geven en gevoelens van saamhorigheid op te wekken. Maar wat zijn tot op heden de lessons learned op dit gebied en hoe ver reikt de bewijsvoering voor het daadwerkelijk optreden van die gewenste spin-off?

In dit brancherapport is de relevante informatie over Nederlandse sportevenementen gebundeld, is bezien waar zich op het gebied van beleid en onderzoek witte vlekken voordoen en is daarover een voorlopige conclusie getrokken. Het rapport is een initiatief van het Mulier Instituut. Voor de uitwerking is contact gezocht met specialisten in het veld, waaronder de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. Met het rapport beogen de auteurs een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit steeds belangrijker wordende aandachtsveld. De combinatie van branchecijfers en voorbeelden uit wetenschap en praktijk maakt dit branche- rapport een must have voor iedereen die zich interesseert voor sportevenementen en wat die maatschappelijk kunnen betekenen.

Auteur: Mulier Instituut
Redactie: Paul Hover, Jerzy Straatmeijer, Koen Breedveld
Prijs: € 42,35 incl. btw / € 39,95 excl. btw
Genoemde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten.
ISBN: 978-90-5472-299-1
Omvang: 320 pagina’s
 

Bestel nu

Ik bestel een exemplaar van Brancherapport Sportevenementen in Nederland voor € 42,35 (incl. btw)

Vakpublicaties

Bijeenkomsten

Boeken

Boeken in Mulier Fonds

Boeken in Professioneel Sportmanagement

Bel Arko Sports Media

PUBLICATIES